Gethin Glyn Williams

Y Cynghorydd Gethin Glyn Williams

d/o Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub
Parc Busnes Llanelwy
LL17 0JJ

cynghorydd.gethinglynwilliams@gwynedd.gov.uk

Aelod o’r Panel Gweithredol

Cofrestr o Ddiddordebau

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen