Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Gwybodaeth am gyfarfodydd sydd i ddod o'r Awdurdod Tân ac Achub

Gwybodaeth am gyfarfodydd sydd i ddod o'r Awdurdod Tân ac Achub

Bydd cyfarfod nesaf Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cael eu cynnal yn rhithiol ar Zoom bore dydd Llun 15 Ebrill am 9:30 o'r gloch.

Gallwch weld yr adroddiadau unigol sy'n cael eu trafod yn y cyfarfod hwn yma.

Bydd y cyfarfod yn cael ei we-ddarlledu, gyda recordiad ar gael i'w weld wedyn yma.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen