Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau ATA 2020-21

 

 

Sgroliwch i lawr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enw/Name Cyngor/Council Cyfrifoldeb/ Responsibility Held Dyddiadau/Dates Cyflog Sylfaenol /  Basic Salary Uwch Gyflog / Senior Salary Taliadau Teithio/      Travel Payments Cynhaliaeth/ Subsistence Arall/Other
P R Lewis Conwy Cadeirydd /
Chair
01/04/2020 - 31/03/2021   10704.96      
D Rees Ynys Môn/Anglesey Dirprwy Gadeirydd/
Deputy Chair
01/04/2020 - 31/03/2021 0.00 5705.04      
B Apsley Wrecsam/Wrexham Aelod o'r Awdurdod Tân a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio/
Fire Authority Member and Chair of Audit Committee
01/04/2020 - 31/03/2021   5705.04      
R E Parry Conwy Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
A Tansley Conwy Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
S Lloyd-Williams Conwy Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
N Smith Conwy Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
G G Williams Gwynedd Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
S Glyn Gwynedd Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
J B Hughes Gwynedd Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
I D Lloyd Gwynedd Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 30/11/2020 1336.64        
G A Roberts Gwynedd Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
J W Parry Gwynedd Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/01/2021 - 31/03/2021 501.24        
M Ll Davies Sir Ddinbych/Denbighshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
B Blakeley Sir Ddinbych/Denbighshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
J A Davies Sir Ddinbych/Denbighshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
P Evans Sir Ddinbych/Denbighshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
A I Dunbar Sir y Fflint/Flintshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
P Shotton Sir y Fflint/Flintshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
W O Thomas Sir y Fflint/Flintshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
D Wisinger Sir y Fflint/Flintshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
M Bateman Sir y Fflint/Flintshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
V Gay Sir y Fflint/Flintshire Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
M Dixon Wrecsam/Wrexham Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
G Lowe Wrecsam/Wrexham Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
R Roberts Wrecsam/Wrexham Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
B Parry-Jones Wrecsam/Wrexham Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
R Griffiths Ynys Môn/Anglesey Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
E W Jones Ynys Môn/Anglesey Aelod o'r Awdurdod Tân/
Fire Authority Member
01/04/2020 - 31/03/2021 2004.96        
J Hughes   Aelod Annibynnol/ Independent Member 01/04/2020 - 31/03/2021 256.00        
S Ellis   Aelod Annibynnol/ Independent Member 01/04/2020 - 31/03/2021 198.00        
G Murgatroyd   Aelod Annibynnol/ Independent Member 01/04/2020 - 31/03/2021 198.00        
H Pritchard   Aelod Annibynnol/ Independent Member 01/04/2020 - 31/03/2021 198.00        
                 
        50806.92 22115.04 0.00 0.00 0.00
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen