Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Pwyllgor Archwilio

Yn dilyn adolygiad cyfansoddol, cytunwyd yng nghyfarfod yr Awdurdod Rhagfyr 2008 y dylid penodi pwyllgor archwilio. Mae'r pwyllgor yn weithredol ers y flwyddyn drefol 2009/10.

Mae gan y Pwyllgor bedair prif rôl, sef craffu ar ac archwilio meysydd:  Llywodraethu; Rheolaeth y Gyllideb ac Adnoddau; Rheolaeth Risg a Sicrwydd, a Pherfformiad.

Mae aelodaeth y Pwyllgor yn cynnwys yr holl aelodau sydd ddim ar y panel gweithredol ac mae'n cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn. Penodir y cadeirydd a'r is-gadeirydd o wahanol awdurdodau cyfansoddol er mwyn sicrhau cynrychiolaeth o gymunedau Gogledd Cymru.

Mae gan y Pwyllgor yr hawl i sefydlu grwpiau tasg a fydd yn gweithredu am gyfnodau penodedig yn unig er mwyn ymgymryd ag adolygiadau penodol,  a gellir cyfethol aelodau Gweithredol sydd a'r arbenigedd  perthnasol i'r grwpiau hyn.

Cylch Gwaith y Pwyllgor

Aelodaeth y Pwyllgor Archwilio

 

Aelod/Member

Cyngor / Council

Bryan Apsley (Cadeirydd / Chair)

Wrecsam/Wrexham

Owen Thomas (Dirprwy Gadeirydd / Deputy Chair)

Sir y Fflint/Flintshire

Eric Wyn Jones

Ynys Môn/Anglesey

Simon Glyn

Gwynedd

Gareth A Roberts

Gwynedd

Dilwyn Lloyd

Gwynedd

Nigel Smith

Conwy

Sue Lloyd-Williams

Conwy

Brian Blakeley

Sir Ddinbych/Denbighshire

Peter Evans

Sir Ddinbych/Denbighshire

Ian Dunbar

Sir y Fflint/Flintshire

Paul Shotton

Sir y Fflint/Flintshire

David Wisinger

Sir y Fflint/Flintshire

Geoff Lowe

Wrecsam/Wrexham

Beverley Parry-Jones

Wrecsam/Wrexham

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen