Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Llangefni

Gorsaf Dân Llangefni
Llangefni
Isgraig
Lôn Newydd
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7PT
Ffôn: 01745 535 250

 

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Llangefni yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

Ardal yr orsaf:

Llangefni a phlwyfau cyfagos


Safleoedd o risg:

Ffatri Cemegol Eastman Peboc

Ysbyty Cefni

Canolfan Mona ac Unedau Anabl Gweithdy Mona

Unedau Diwydiannol Bryn Cefni, Gaerwen a Mona

Fflatiau amrylawr Glan Cefni a Phlas Tudur
 
 


Hanes yr orsaf:

Roedd yr orsaf dân wreiddiol yng nghefn neuadd y dref ar Sgwâr Buckley, mewn hen garej. Y cyfarpar oedd ganddi oedd yr hen fath o gerbyd TV a phwmp trelar. Agorwyd yr orsaf bresennol gan y Cynghorydd David Manley Williams ym 1959 (yr un flwyddyn ag y cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf yn Llangefni), ac mae'n rhannu adeilad gydag Ymddiriedolaeth Ambiwlans Gogledd Cymru a Swyddfa Ddiogelwch y Sir.

Yn Llangefni yr oedd yr injan achub gyntaf erioed, ac am nifer o flynyddoedd roedd yn gwneud pob math o waith achub er enghraifft damweiniau traffig ar y ffyrdd, achub anifeiliaid, a damweiniau awyrennau. Y cerbyd achub cyntaf oedd cerbyd TV wedi ei addasu a oedd yn cario offer achub sylfaenol, trosolion, haclifiau ac offer hydrolig Blackhawk. Roedd y cerbyd hwn yn cario criw o 4, gyda lle wedi ei addasu ar gyfer eistedd yn y cefn.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen