Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Harlech

Gorsaf Dân Harlech
Hwylfa'r NantHarlech
Harlech
LL46 2UE
Ffôn: 01745 535 250

 


Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Harlech yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

Yr Ardal Ddaearyddol a Wasanaethir:

Tref Harlech a' phlwyfi cyfagos.

Safleoedd o Risg:

Coleg Harlech
Ysgol Ardudwy                                                                                    
Theatr Ardudwy.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen