Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Y Fflint

Gorsaf Dân Y Fflint
Ffordd Caer
Y Fflint
CH6 5DH

Ffôn:01745 535 250

 

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Flint yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

Lleoliadau o risg:

Castell y Fflint
Brynkynalt Hall
A483 Ffordd Osgoi y Fflint

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen