Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Bae Colwyn

Gorsaf Dân Bae Colwyn
Cyfeiriad:
Ffordd AbergeleColwyn Bay
Bae Colwyn
LL29 8AA
Ffôn: 01745 535250


Manylion y Criw:

Mae Gorsaf Dân Bae Colwyn Bay yn orsaf amser cyflawn sydd gan ddwy wylfa amser cyflawn (Coch a Glas) ac un gwylfa ran amser.

Yr Ardal Ddaearyddol a Wasanaethir:

Glan Conwy yn y Gorllewin,  Llanddulas yn y Dwyrain a Betws yn Rhos yn y De.

Mae criw Bae Colwyn hefyd yn gwasanaethu'r holl ranbarth os oes angen yr offer achub technegol arbenigol yn ystod digwyddiad.

Safleoedd o Risg:

Ystâd ddiwydiannol Mochdre, Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru, Quinton Hazell, Carbo Plastics, Nifer o westai yr A55 a thwnnel Conwy.

 

Hanes yr Orsaf:

Yn wreiddiol, roedd yr orsaf yn aelod o Wasanaeth Tân Sir Ddinbych a Sir Drefaldwyn, cyn newid i Wasanaeth Clwyd ym 1974.

Roedd yr orsaf wedi ei lleoli ar Stryd Ivy yn y gorffennol, gan rannu adeilad gyda'r Gwasanaeth Ambiwlans. Mae gorsaf Bae Colwyn wedi bod yn ei safle presennol ers 1955.


Gwaith yn y gymuned:

Mae staff o orsaf dân Bae Colwyn yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau i godi arian at achosion da, yn cynnwys taith feicio noddedig ar hyd a lled Cymru a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Mae'r orsaf yn gartref i gyrsiau Gwobr Dug Caeredin dair gwaith y flwyddyn.

Mae cyrsiau Pass Plus hefyd yn cael eu cynnal yn yr orsaf.  

Gorsaf Dân Bae Colwyn sydd hefyd yn trefu'r arddangosfa dân gwyllt flynyddol ym Mharc Eirias.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen