Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Bwcle

Buckley
Gorsaf Dân Bwcle

Cyfeiriad:

Ffordd Brunswick
Bwcle
CH7 2EF

Ffôn: 01745 535250

Manylion Criw:

Mae Gorsaf Dân Bwcle yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

Yr Ardal Ddaearyddol a Wasanaethir:

Bwcle ac ardaloedd cyfagos, y ffin rhwng Swydd Gaer ger Kinnerton, Saltney ac adrannau helaeth o'r A55.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen