Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Abersoch

AbersochGorsaf Dân Abersoch

Cyfeiriad:

Lôn Sarn Bach
Abersoch
LL53 7EH

Ffôn:01745 535250

Yr ardal ddaearyddol a wasanaethir:

O Abersoch i Aberdaron a Llangwnnadl.

Safleoedd o risg:

Gwestai, parciau Carafannau, Ysgolion Lleol ac Eifionnydd Farmers Supplies.

Hanes yr orsaf:

Roedd yr orsaf dân gyntaf yn Abersoch wedi ei lleoli ym Modurdy Griffiths, cyn symud i Dy'n Callod ar Ffordd y Traeth ar ôl yr Ail Ryfel Byd.  Fe agorwyd yr orsaf bresennol yn swyddogol ar 3ydd Tachwedd 1959.

Gwaith yn y gymuned:

Mae'r orsaf yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau elusennol, yn cynnwys yr olchfa geir genedlaethol.  Maent hefyd yn cynnal diwrnodau agored i ddisgyblion o'r ysgolion lleol ac aelodau'r Urdd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen