Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Cynllun Beicio i’r Gwaith (Cycle2work)

Gall ein cynllun beicio i’r Gwaith eich helpu i greu gweithle iachach, hapusach gyda gwell ysgogiad; gan leihau eich ôl troed carbon yn ogystal. Mae’n fudd gwych i’w gynnig i weithwyr sy’n gallu helpu eich ymrwymiad a’ch gallu i aros yn eich gwaith.

Ond nid dyna ddiwedd y buddion...

RYDYCH YN DERBYN:

  • Dim codi prisiau benthycion cudd
  • Cynllun wedi ei gymeradwyo gan CThEM a’i weinyddu’n llawn
  • Y rheolaeth gyfan ar blatfform ar-lein
  • Cefnogaeth farchnata a chyfathrebu llawn
  • Y cyfle i osod unrhyw derfyn aberthu cyflog
  • Rheolaeth cyfrif penodedig
  • Hyd at 47% o arbedion treth ac YC ar gyfer gweithwyr
  • Ystod o feiciau a gwerthwyr – yn cynnwys Cycle Solutions, Halford, Tredz a mwy.

Mae mwy o wybodaeth i’w gael drwy e-bostio:

Fitness.wellbeing@tangogleddcymru.llyw.cymru

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen