Goruchwylydd y Gweithdy

Rydym yn chwilio am Goruchwylydd y Gweithdy i ymuno â’r adran Adran y Fflyd .

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y disgrifiad swydd, manyleb person a phecyn cais ar gyfer y rôl ar gael yma Supertemps, North Wales Fire and Rescue Service, Gwasanaeth Tan ac Achub

Mae’r broses recriwtio ar gyfer y rol hon yn cael ei chefnogi gan Supertemps Ltd a rhaid cyflwyno pob cais i Supertemps Ltd erbyn y dyddiad cau, sef 12:00 (hanner dydd) ar 09/05/2022.

Sylwch: Tra bod y broses recriwtio ar gyfer y rolau hyn yn cael ei rheoli gan Supertemps Ltd, bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cyflogi’r ymgeiswyr llwyddiannus yn uniongyrchol.

Mae'r dyddiad cau bellach ar ben ar gyfer y swydd yma

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen