Cynorthwyydd Cyffredinol/Clerc Gwasanaeth Cwsmeriaid

Rydym yn chwilio am Cynorthwyydd Cyffredinol/Clerc Gwasanaeth Cwsmeriaid i ymuno â’r adran Storfa.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y disgrifiad swydd, manyleb person a phecyn cais ar gyfer y rôl ar gael yma Supertemps, North Wales Fire and Rescue Service, Gwasanaeth Tan ac Achub

Mae’r broses recriwtio ar gyfer y rol hon yn cael ei chefnogi gan Supertemps Ltd a rhaid cyflwyno pob cais i Supertemps Ltd erbyn y dyddiad cau, sef 12:00 (hanner dydd) ar 04/07/2022.

Sylwch: Tra bod y broses recriwtio ar gyfer y rolau hyn yn cael ei rheoli gan Supertemps Ltd, bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cyflogi’r ymgeiswyr llwyddiannus yn uniongyrchol.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen