Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Diffoddwyr Tân Llawn Amser

Mae y porth cofrestru wedi agor ac ar gael yma tan hanner dydd ar 26 Ebrill 2022. 

Cliciwch ar yr eiconau isod i gael mynediad i’r Hysbyseb ac amserlen y camau recriwtio.

Sicrhewch eich bod yn darllen y wybodaeth a'r cwestiynau yn ofalus gan na ellir newid gwybodaeth anghywir ar ôl ei chyflwyno.

Mae'r dyddiad cau bellach ar ben ar gyfer y swydd yma

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen