Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Adroddiadau Archwilio ac Arolygu

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn arolygu ei berfformiad yn rheolaidd, ond y mae hefyd yn croesawu adolygiadau allanol o'i gynnydd a'i gynlluniau.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen yr adroddiadau archwilio ac arolygu mwyaf diweddar.

Adolygiad o Gyfranogiad gan Archwilio Cymru 2019 - 2020

Archwiliad o asesiad o berfformiad 2018-19 Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Adroddiad Gwella Blynyddol gan Swyddfa Archwilio Cymru 2017-2018

Adroddiad Gwella Blynyddol gan Swyddfa Archwilio Cymru 2016 - 2017

Adroddiad Gwella Blynyddol gan Swyddfa Archwilio Cymru Medi 2016

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen