Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Ein hardaloedd gwasanaeth

Ein hardaloedd gwasanaeth

Ardaloedd y Gwasanaeth

Rydym yn darparu gwasanaethau amddiffyn ac atal rhag tân i ryw 670,000 o bobl mewn ardal sy'n 2,400 milltir sgwâr.

Mae'r Gwasanaeth yn gofalu am dair ardal sef: Ardal y Gorllewin (Ynys Môn a Gwynedd), Ardal y Canol) Conwy a Sir Ddinbych, Ardal y Dwyrain (Wrecsam a Sir Y Fflint).

Mae rheolwr partneriaethau yn gofalu am bob un. Dyma nhw:


Ardal y Gorllewin (Gwynedd ac Ynys Môn)

Ffordd Llanberis, Caernarfon, LL55 2DF

Ffôn: 01286 662 999

Rheolwr Partneriaethau Gemma Brook

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Swyddfa Ddiogelwch Gymunedol Ynys Môn a Gwynedd.


Ardal y Canol (Conwy a Sir Ddinbych)

Gorsaf Dân Bae Colwyn, Lôn Abergele, Bae Colwyn, Conwy, LL29 8AA
 
Ffôn: 01745 352777

Rheolwr Partneriaethau, Quita Williams.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Swyddfa Ddiogelwch Gymunedol Conwy a Sir Ddinbych.


Ardal y Dwyrain (Wrecsam a Sir y Fflint)

Swyddfa Ddiogelwch Wrecsam, Ffordd Croesnewydd, Wrecsam, LL13 7YU

Ffôn: 01978 367870

Rheolwr Partneriaethau, James Roberts.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Swyddfa Ddiogelwch Gymunedol Wrecsam a Sir y Fflint.


Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen