Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Cyfarfod y Grŵp Gweithredol

Y Grŵp Gweithredol sy'n gyfrifol am redeg y Gwasanaeth o ddydd i ddydd.

Dawn Docx Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr


Cyfrifol am:
Holl feysydd y Gwasanaeth

 

Richard Fairhead Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Cyfrifol am:
 • Diogelwch Tân
 • Ystafell Reoli a TGCh
 • Y Fflyd
 • Safonau Proffesiynol a Gwasanaeth
 • Cysylltiadau Diwydiannol
 • Diogelu, VAWDA a Rhuban Gwyn
 • Y Gymdeithas Genedlaethol i Ddiffoddwyr Tân sydd wedi Ymddeol

Helen MacArthur Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Cyfrifol am:

 • Adnoddau Dynol
 • Cyllid
 • Caffael
 • Ystadau a Chyfleusterau
 • Y Storfa

 

Stuart Millington  Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Cyfrifol am:
 • Cyflenwi Gwasanaeth Gweithredol
 • Rheoli Risgiau Gweithredol
 • Hyfforddi a Datblygu 
 • Gwydnwch Cenedlaethol
 • Milwyr Wrth Gefn a Chyn Filwyr
 • Elusen y Diffoddwyr Tân a'r Gronfa Les 

 

Shân Morris  Prif Swyddog Cynorthwyol

Cyfrifol am:
 • Cynllunio Corfforaethol
 • Cyfathrebiadau Corfforaethol
 • Llywodraethu Gwybodaeth
 • Cydraddoldeb, Amrywiaeth a'r Gymraeg
 • Yr Awdurdod Tân ac Achub
 • Fire and Rescue Authority
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen