Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Cyfarfod â’r Bwrdd Gweithredol

Cyfarfod â’r Bwrdd Gweithredol

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am redeg y Gwasanaeth o ddydd i ddydd.

Dawn Docx Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr

Cyfrifoldeb dros:

 • Gwasanaethau Aelodau a Llywodraethu Allanol
 • Rhanddeiliaid

 

Stewart Forshaw Dirprwy Brif Swyddog Tân

 Cyfrifoldeb dros:

 • Ymateb a Ystafell Rheoli
 • Atal ac Amddiffyn Iechyd a Diogelwch
 • Diogelu a VAWDA
 • Cynllunio, Perfformiad a Rheoli Risg
 • Cyfathrebu a Diwylliant y Gymraeg
 • Fforwm Gwydnwch Cenedlaethol / Lleol
 • Cadeirydd Pwyllgor EDI
 • Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Lles

 

Helen MacArthur Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Cyfrifoldeb dros:

 • Cyllid, Caffael a’r Storfeydd
 • Cyflogres a Phensiynau
 • Archwilio mewnol ac allanol Ystadau
 • Cysylltiadau Diwydiannol Adnoddau Dynol Recriwtio
 • Iechyd Galwedigaethol Polisïau
 • Gweinyddu Disgyblaeth ac Ymddygiad
 • TGCh
 • FOI, DPO a Llywodraethu Gwybodaeth

 

Justin Evans  Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Cyfrifoldeb dros:

 • Gweithrediadau Technegol
 • Hyfforddiant a Datblygu Sefydliadol
 • Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysedd
 • Amgylchedd
 • Fflyd
 • Ffitrwydd a Lles
 • Lluoedd Arfog
 • Lles
 • Elusen diffoddwyr tân
 • Cymdeithas Genedlaethol y Diffoddwyr Tân wedi Ymddeol (NARF)
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen